Poznaj Polskę

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie zrealizowało dwie wycieczki dla Technikum nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 1, mające na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, tradycji, zabytków, kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie wspomogło realizację podstaw programowych dla szkół ponadpodstawowych. Pozwoliło urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabrała praktycznego wymiaru.

W dniach od 27.04.2022 r. do 28.04.2022 r. odbyła się dwudniowa wycieczka uczniów (38 osób oraz 2 opiekunów) Technikum nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego do Trójmiasta. Uczestnicy zwiedzili Pole Bitwy na Westerplatte, Europejskie Centrum Solidarności oraz Starówkę Gdańską w zasięgu obwarowań XVII w. Dnia 28.04.2022 r. po przejeździe z gdańskiego hostelu do Gdyni, uczniowie zwiedzili część tego miasta poznając jego historyczny układ urbanistyczny. Oprócz wymienionych punktów program wycieczki został rozszerzony o zwiedzanie Katedry Oliwskiej, gdzie uczestnicy wysłuchali koncertu organowego oraz wizytę w gdańskim ZOO.

W dniach od 18.05.2022 r. do 19.05.2022 r. odbyła się także dwudniowa wycieczka uczniów (38 osób oraz 2 opiekunów) Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 do Warszawy. Uczestnicy zwiedzili autentyczny fragment muru Getta Warszawskiego oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Dnia 19.05.2022 r. uczniowie zwiedzili Muzeum Marie Skłodowskiej – Curie oraz Centrum Nauki Kopernik. Dodatkowo młodzież skorzystała z możliwości zwiedzania Warszawskiej Starówki oraz multimedialnego parku fontann.

Program „Poznaj Polskę” pozwolił bliżej poznać Warszawę oraz Trójmiasto. Była to ciekawa lekcja łącząca różne dziedziny nauki, historii oraz kultury narodowej.