Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o 2 Korpusie Polskim i generale Władysławie Andersie

W dniu 12 maja 2022 roku w Augustowskim Centrum Edukacyjnym odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o 2 Korpusie Polskim i generale Władysławie Andersie. Celem konkursu jest uczczenie pamięci żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, którego imię nosi Technikum nr 1, zainteresowanie historią najnowszą XX wieku, a szczególnie działalnością generała Władysława Andersa oraz krzewienie postaw patriotycznych i pobudzenie aktywności poznawczej młodzieży. Konkurs odbył się w 52 rocznicę śmierci generała Andersa.
Do rywalizacji przystąpiło 21 zgłoszonych uczniów z trzech szkół: Zespołu Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie (4 uczniów), Zespołu Szkół Ogólnokształcących - I LO im. G. Piramowicza (7 uczniów) i Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego (10 uczniów) z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie zostali powitani przez Dyrektora ACE – Grzegorza Augusewicza, który podkreślił cele konkursu i życzył powodzenia uczniom. Pan Dyrektor wyraził wielką radość z tak licznego udziału młodzieży w konkursie i podkreślił, że jest to konkurs jubileuszowy, gdyż niedługo Centrum będzie obchodzić 55 - lecie istnienia szkoły, 20- lecie ACE i 15- lecie nadania imienia Technikum nr 1 – 2 Korpusu Polskiego.
Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce – Kacper Szczupakowski ZSO Augustów
II miejsce – Oliwia Bałasz ZSO Augustów
III miejsce – Aleksandra Siedlecka ZSO Augustów
IV miejsce – Beata Pigiel ZSO Dąbrowa Białostocka, Izabela Krukowska ZSO Augustów, Julia Sobolewska ZSO Augustów
Komisja konkursowa wszystkim uczestnikom przyznała dyplomy za udział w konkursie. Gratulujemy.
Składamy wielkie podziękowanie fundatorom nagród:
• Urzędowi Miejskiemu w Augustowie
• Nadleśnictwom: Augustów, Płaska w Żylinach, Głęboki Bród, Szczebra
• Centrum Informacji Turystycznej w Płaskiej
Opiekunowie Konkursu: Jadwiga Motuk, Jacek Bednarczyk