ETAP SZKOLNY (etap I) XVIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PAPIESKIEGO

W dniu 01- 31marca 2022r,w formie online, odbył się etap szkolny XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym.
Brało w nim udział 15 osób: Łukasz Basiński III ifb, Wojciech Korenkiewicz III ifb, Rafał Kotarski III ifb, Bejnarowicz Julia II hd, Kotarska Agnieszka II hd, Danilczyk Izabela II hd, Harasim Natalia II hd, Barszczewska Natalia II hd, Milanowska Ewa II hd, Kukowska Edyta II hd, Szeszko Zuzanna II hd, Jarmoszko Weronika II hd, Malinowska Karolina III hd, Filipowicz Zuzanna III hd, Bekisz Bartosz III hd.

 W wyniku eliminacji szkolnych największą ilość punktów zdobyły następujące osoby:

  1. Kotarski Rafał III ifb
  2. Basiński Łukasz III ifb
  3. Korenkiewicz Wojciech III ifb

 Osoby te zakwalifikowały się na etap II konkursu. Etap II odbędzie się w formie online w dniach 20-27 kwietnia 2022r.                                                                   

Opiekę nad konkursem sprawował katecheta Wiesław Sulewski.

Dziękujemy uczniom za udział w etapie I- szkolnym konkursu.

                                                                                                                                Powodzenia!!!