Uroczyste wręczenie stypendiów uczniom Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Augustowie

Dnia 13 kwietnia 2022 r. w Augustowskim Centrum Edukacyjnym odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów uczniom Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Augustowie ufundowanych przez samorząd Powiatu Augustowskiego. Starosta Powiatu Augustowskiego Pan Jarosław Szlaszyński oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pani Bożenna Kondracka wraz z Dyrektorem ACE Panem Grzegorzem Augusewiczem wręczyli wybranym uczniom kształcącym się w zawodach poszukiwanych na rynku pracy listy gratulacyjne, życząc dalszych sukcesów w realizacji planów zawodowych. Celem ufundowanego stypendium jest inwestowanie w nabywanie oraz rozwijanie umiejętności związanych z wybranym przez uczniów zawodem.