Perspektywy szkolnictwa zawodowego „ Dołącz do nas !"

Dnia 24 lutego 2022 r w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie miało miejsce wydarzenie, które w sposób szczególny wpisuje się w perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego naszego regionu. Gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli władz powiatu na czele z Panem Jarosławem Szlaszyńskim Starostą Powiatu Augustowskiego, wielu przedsiębiorców m.in.: British American Tobacco Polska S.A., STRABAG Sp. z o. o., PPH DEMEX, FRYDENBO BOATS PRODUCTION Sp. z o.o., BALT YACHT, METRO, MPPB J.W. „Ślepsk”, Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie. Na zebranie przybyli również reprezentanci Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Augustowie, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Klastra Obróbki Metali w Białymstoku.

Celem spotkania było podpisanie listu intencyjnego w sprawie przystąpienia Powiatu Augustowskiego do Projektu SMART Education for Industry 4.0, zgłoszonego w ramach projektów strategicznych do Funduszy Europejskich dla Podlaskiego na lata 2021 – 2027.

Klaster Obróbki Metali jest największym klastrem branży metalowej i maszynowej w Polsce. Skupia ponad 100 firm działających w obszarze usług, produkcji i handlu, a także 20 partnerów strategicznych takich jak uczelnie, instytucje otoczenia biznesu oraz władze samorządowe. Współpraca w ramach klastra umożliwia łączenie potencjałów, wymianę doświadczeń, jest szansą na zacieśnienie współpracy pomiędzy pracodawcami a placówką oświatową kształcącą przyszłych fachowców.

Ważną częścią spotkania było zaprezentowanie potencjału Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. Przybyli na spotkanie goście mogli zobaczyć wyposażenie pracowni mechatronicznych oraz cnc oraz przyjrzeć się procesowi dydaktycznemu. Uczniowie chętnie prezentowali efekty swojej pracy, opowiadali o perspektywach wiążących się z wybranym przez nich zawodem. Podczas konferencji podjęto dialog na temat współpracy pracodawców i szkół. Cieszymy się, iż jako szkoła możemy brać udział w tych ważnych dla przyszłości szkolnictwa zawodowego rozmowach. Z nadzieją patrzymy w przyszłość. Hasło przewodnie Klastra Obróbki Metali - „ Dołacz do nas !”, które podczas spotkania wyraźnie wypowiedział prezes Sebastian Rynkiewicz zostało przez władze powiatu urzeczywistnione.