Etap szkolny XXXIII Olimpiady Teologii Katolickiej

W dniu 11 listopada 2021 r. w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, odbył się etap szkolny XXXII OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ pod hasłem: „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła”. W etapie tym brało udział 12 uczniów:
1. Bućko Martyna - kl. III hg
2. Putyńska Klaudia- kl. III hg
3. Kondracka Klaudia- kl. III hg
4. Chilicka Julia – kl. III hg
5. Słomińska Patrycja –kl. III hg
6. Lewoc Julia – kl. III hg
7. Milczarska Kamila- kl. III hg
8. Ćwikliński Mateusz – kl. III bg 
9. Tokarzewski Bartosz – kl. III bg
10. Basiński Łukasz – kl. III ifb
11. Korenkiewicz Wojciech – kl. III ifb
12. Kotarski Rafał – kl. III ifb

Skład komisji konkursowej :

1. Ks. Jacek Łukaszewicz
2. Ks.Adam Żełobowski
3. Wiesław Sulewski

W wyniku przeprowadzonych eliminacji szkolnych do etapu diecezjalnego zakwalifikowały się trzy osoby:

1.Basiński Łukasz - z klasy III ifb (I miejsce),
2. Kotarski Rafał - z klasy III ifb (II miejsce)
3. Chilicka Julia – z klasy III hg (III miejsce).

Etap diecezjalny odbędzie się w dniu 9 marca 2022 r. w Ełku.
Opiekę nad konkursem sprawował p. Wiesław Sulewski.
Życzymy dobrych wyników w etapie diecezjalnym olimpiady.

Szczęść Boże!
Powodzenia.
Tekst: W. Sulewski