X Edycja Narodowego Czytania

W sobotę 4 września odbyła się X edycja Narodowego Czytania. Lekturą jubileuszową wybrano Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Z tej okazji Prezydent RP tradycyjnie skierował do Polaków przesłanie:

– Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkamy się, aby wspólnie czytać Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji. […] 

Augustowskie szkoły, jak co roku, włączyły się w akcję i przygotowały niemal spektakl, w którym sceny grane przez uczniów ZSO, 2 LO i ACE i Teatru Pneumatycznego przeplatały się ze scenami czytanymi przez zaproszonych gości [ m. in. Starostę Powiatu Augustowskiego p. Jarosława Szlaszyńskiego, Burmistrza Augustowa p. Mirosława Karolczuka czy Naczelnika Wydziału Edukacji p. Bożennę Kondracką]. Najwięcej braw zebrała polonistka ACE p. Ewa Chodacz, która brawurowo odegrała rolę Anieli Dulskiej. Na pochwałę zasługują również pozostali aktorzy, w tym Apolonia Lubecka - Godlewska z klasy 4 if jako Sąsiadka i Damian Szymczyk z klasy 3 ifa jako Felicjan Dulski. Tegoroczne Narodowe Czytanie miało miejsce w Sali teatralnej I Liceum Ogólnokształcącego o godz. 10.00.

Przeniesieniem atmosfery związanej ze świętem narodowej literatury było zaprezentowanie uczniom Augustowskiego Centrum Edukacyjnego 6 września na 4 lekcji fragmentów dramatu Gabrieli Zapolskiej. Nauczyciele prowadzący zajęcia mieli do dyspozycji materiały dotyczące całej akcji, autorki dramatu i samego utworu. Młodzież z dużym zaangażowaniem odczytywała fragmenty poszczególnych scen i komentowała je.

Nauczyciele POINiZ również włączyli się w akcję, przygotowując okolicznościową wystawkę poświęconą Gabrieli Zapolskiej i jej twórczości.

Zainteresowani „Moralnością pani Dulskiej” mogą wrócić do utworu, korzystając z zasobów biblioteki, czytając książkę on-line [https://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultopisy/6818/1/1/gabriela_zapolska_moralnosc_pani_dulskiej.pdf

https://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultopisy/6818/1/1/gabriela_zapolska_moralnosc_pani_dulskiej.rtf] lub oglądając spektakl z udziałem znakomitego aktora pochodzącego z Augustowa, Janusza Michałowskiego.

 Tekst: D. Sikora