„FACHOWCY Z AUGUSTOWA” – nowe pracownie w ACE

2 czerwca 2021r. w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie odbyło się uroczyste otwarcie pracowni informatycznych oraz pracowni mechatronicznej w ramach projektu „Fachowcy z Augustowa” . Zgromadzonych w auli gości serdecznie powitał Dyrektor ACE Pan Grzegorz Augusewicz. W uroczystościach udział wzięli: Lider Projektu „Fachowcy z Augustowa” Prezes Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Pani Anna Grabowska, Partner Projektu Starosta Augustowski Pan Jarosław Szlaszyński, Dyrektor firmy RENEX we Włocławku Pan Marcin Sudomir, członkowie Zarządu Powiatu Pan Waldemar Jedliński i Pan Marek Dobkowski, nauczyciele oraz uczniowie – przyszli informatycy i mechatronicy.

Na wstępie uroczystości Dyrektor ACE podkreślił, iż otwarcie nowych pracowni, wyposażonych w sprzęt dydaktyczny na miarę XXI w., to ważny krok w kierunku współczesnej, nowoczesnej edukacji zawodowej. Remont pracowni, wyposażenie w renomowany sprzęt i pomoce dydaktyczne, szkolenia dla uczniów nie mogłyby się odbyć bez zaangażowania i wsparcia wielu osób. Dyrektor ACE w imieniu społeczności szkolnej złożył gorące podziękowania oraz wręczył pamiątkowe grawertony Liderowi Projektu Prezes MCDZ Pani Annie Grabowskiej oraz Partnerowi Projektu Staroście Augustowskiemu Panu Jarosławowi Szlaszyńskiemu. Bez wsparcia osób zaangażowanych w realizację projektu, również nauczycieli naszego Centrum, którzy pilotowali przebieg całego przedsięwzięcia, uczniowie ACE nie mieliby możliwości rozwijania swoich umiejętności przy użyciu nowoczesnych technologii.

Ważnym krokiem w edukacji jest podążanie z duchem czasu, zwłaszcza kształcenie zawodowe wymaga wprowadzania ucznia w świat nowoczesnych rozwiązań. W przypadku kierunku technik informatyk są to: stanowiska komputerowe (stoły robocze, sprzęt komputerowy, serwery), urządzenia do diagnostyki okablowania sieciowego i zasilaczy komputerowych, sprzęt do łączenia światłowodów (spawarka) – na kwotę 486 044,90 zł. Kierunek technik mechatronik doposażony został w: stanowiska do montażu i demontażu elementów elektronicznych (stoły robocze, urządzenia do montażu i demontażu elementów elektronicznych – stacje lutownicze, stacje do demontażu gorącym powietrzem), urządzenia do kontroli jakości komponentów i połączeń elektronicznych oraz płyt PCB (mikroskop) – na kwotę 406 266,53 zł . Wartość całkowita projektu to 3 911 115,14 zł .

Dodatkowo wsparciem dla uczniów były szkolenia m.in. z nowoczesnych metod montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach SPACE (IPC), nowoczesnych metod lutowania, diagnozowania i napraw pakietów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach mechatronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC), diagnozowanie i usuwanie usterek urządzeń peryferyjnych, ochrona przed elektrycznością statyczną. Uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach z psychologiem, warsztatach z przedsiębiorczości oraz doradztwa edukacyjno – zawodowego prowadzonych przez nauczycieli ACE.

W roku szkolnym 2021/2022 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym odbędzie się druga tura naboru, kolejnych 100 uczniów może skorzystać z atrakcyjnych szkoleń. Oferta edukacyjna szkoły jest bardzo szeroka, jakość kształcenia, dzięki ciągłemu rozwojowi pozwala na zaspokojenie oczekiwań przyszłych fachowców.

Tekst: U. Maksimowska
Zdjęcia: J. Lech