ETAP DRUGI XVII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PAPIESKIEGO

W dniu 27 kwietnia 2021 r, w formie online, odbył się ETAP DRUGI XVII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PAPIESKIEGO, w którym brali udział uczniowie z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego.


W etapie drugim brało udział 7 osób:

  1. Kotarski Rafał II ifb
  2. Basiński Łukasz II ifb
  3. Korenkiewicz Wojciech II ifb
  4. Kamiński Damian II bg
  5. Strekowska Izabela III aw
  6. Milczarska Kamila II hg
  7. Bućko Martyna II hg

 Do ETAPU TRZECIEGO zakwalifikowały się następujące osoby:

BASIŃSKI ŁUKASZ KL.II ifb,
BUĆKO MARTYNA KL. II hg.

Etap ten odbędzie się w maju 2021r.                                                                       

Opiekę nad konkursem sprawował katecheta Wiesław Sulewski.

Dziękujemy uczniom za udział w etapie drugim konkursu.

                                                                                                                          Powodzenia!!!