Wyniki etapu szkolnego XXV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

W dniu 10-12 marca 2021r, w formie online, odbył się etap szkolny XXV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w Augustowskim Centrum Edukacyjnym.

Brało w nim udział 18 osób:
Adrian Połubiński IV ifa, Paulina Zielepucha  IV ifa, Julia Chilicka II hg, Ewelina Ostrokołowicz II bg, Martyna Bućko II hg, Klaudia Putyńska II hg, Kamila Milczarska II hg, Julia Lewoc II hg, Natalia Kondracka II hg,  Mateusz Ćwikliński II bg,Bartosz Tokarzewski II bg, Damian Kamiński II bg, Łukasz Basiński II ifb, Wojciech Korenkiewicz II ifb, Rafał Kotarski II ifb,  Aleksandra Olszewska III ak, Katarzyna Chrulska III ak, Emil Łaskowski IVg,


W wyniku eliminacji szkolnych największą ilość punktów zdobyły następujące osoby:
1) Ćwikliński Mateusz II bg

2) Połubiński Adrian IV ifa
3) Tokarzewski Bartosz II bg

Osoby te zakwalifikowały się na etap diecezjalny konkursu, w formie online . Etap diecezjalny odbędzie się 21 kwietnia 2021r.o godzinie 12.00.

                                                                            
Opiekę nad konkursem sprawował katecheta Wiesław Sulewski.  
Dziękujemy uczniom za udział w etapie szkolnym konkursu.
                                               
                                                                                   Powodzenia!!!