Konferencja zorganizowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w partnerstwie z Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie

W dniu 5.12.2019 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym odbyła się konferencja zorganizowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w partnerstwie z Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie. Było to spotkanie dyrektorów szkół i placówek realizujących zadania z zakresu kształcenia i dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych. Podczas spotkania omówione zostały aspekty prawne pracowników młodocianych, zmiany w organizacji dokształcania teoretycznego w formie turnusów oraz możliwości dokształcania pracowników młodocianych w województwie podlaskim.

 W spotkaniu udział wzięli p. Elżbieta Kamińska – Wicekurator Oświaty, p. Bożenna Kondracka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Augustowie, p. Grzegorz Augusewicz – Dyrektor Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie oraz przedstawiciele:, Podlaskiego Kuratorium Oświaty, Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Augustowie, Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku, dyrektorzy i przedstawiciele szkół zawodowych województwa podlaskiego oraz nauczyciele ACE. Omówione zagadnienia i dyskusja podczas spotkania przyczyniły się do wymiany doświadczeń, zwrócenia uwagi na nurtujące problemy oraz potrzeby. Uczestnicy konferencji wyrazili wolę kontynuowania podobnych spotkań.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom za przybycie.

Tekst: Iwona Grabowa