KOLEJNY SUKCES UCZNIÓW AUGUSTOWSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO!

W piątek, 17.04.2015 roku, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach odbyły się okręgowe eliminacje do XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Do finału Olimpiady zakwalifikowało się 23 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wśród grona najlepszych znaleźli się trzej reprezentanci Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. Dzięki nim jako szkoła  wywalczyliśmy 3 miejsce w eliminacjach okręgowych ( etap siedlecki)

W bloku tematycznym ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
 1 miejsce zajęła Beata Lisowska,
 3 miejsce zajął Łukasz Raczkowski (uczniowie kl. IV ak);
 natomiast w bloku ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I GOSPODARSTWO DOMOWE
1 miejsce zdobyła Barbara Zarzecka (uczennica kl. IIIg).

Na laureatów czekają nagrody, w tym zwolnienie z etapu praktycznego egzaminu zawodowego, przy zachowaniu najwyższej punktacji.

Finalistom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie centralnym, który odbędzie się w Olsztynie !