X Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Niepodległości

8 listopada odbył się X Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Niepodległości. W turnieju rywalizowały wszystkie szkoły średnie z powiatu augustowskiego. Po uroczystym rozpoczęciu uczniowie rywalizowali w rozgrywkach w systemie ''każdy z każdym''. Oczywiście, bezapelacyjnie drużyna ACE spisała się na medal, tracąc tylko jedną bramkę w turnieju i zdobywając I miejsce, II miejsce zajęła drużyna I LO, III miejsce II LO a IV miejsce ZST w Augustowie. Nasi chłopcy zaprezentowali się znakomicie, w połowie byli to uczniowie klas II, III i IV a pozostałą grupę stanowili perspektywiczni zawodnicy klas I. Uroczystego podsumowania i dekoracji dokonali Wicestarosta Powiatu Augustowskiego Dariusz Szkiłądź oraz Dyrektor ACE Grzegorz Augusewicz. Po dekoracji wszyscy uczestnicy spotkali się przy wspólnym posiłku przygotowanym przez Bursę Międzyszkolną w Augustowie.
Tekst: Jacek Szybajło
Fotografie: Marcin Szorc