Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS

W dniu 24 października 2019 r w Augustowskim Centrum Edukacyjnym już po raz kolejny odbyły się eliminacje powiatowe Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS. Konkurs zorganizowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Augustowie we współpracy z Wojewódzką Stacją Epidemiologiczną w Białymstoku. Celem przeprowadzenia olimpiady było poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom HIV oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS. Pani dyrektor Anna Rozmysłowicz powitała gości i życzyła powodzenia wszystkim uczestnikom.
W eliminacjach brało udział 15 uczniów z trzech szkół powiatu augustowskiego: ILO, II LO
i ACE. Naszą szkołę reprezentowali: Wioleta Lewoc IVak, Monika Szyperska IVak, Marzena Kalinowska IVak, Patryk Skorupa IVg, Dawid Krysiuk IVg. Uczestnicy rozwiązywali test złożony z 29 pytań zamkniętych i 2 otwartych. Zgodnie z regulaminem który można było uzyskać 35 punktów. Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie, po sprawdzeniu testu wyłoniła laureatów. Nasi uczniowie nas nie zawiedli, do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się
Marzena Kalinowska, II miejsce i Monika Szyperska III miejsce.
Gratulujemy i życzymy sukcesów na szczeblu wojewódzkim.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i czas poświęcony na przygotowanie.
Tekst: Elżbieta Wierzbicka
Zdjęcia: Klaudia Kwiecień