Wyniki konkursu na NAJCIEKAWSZĄ RECENZJĘ KSIĄŻKI

29.04.2015 roku miało miejsce rozdanie nagród i dyplomów w corocznym konkursie promującym czytelnictwo przeprowadzonym przez Powiatowy Ośrodek Informacji Naukowej i Zawodowej. Odbyło się to   w czasie prezentacji szkół ponadgimnazjalnych w Augustowskim Centrum Edukacyjnym. W tym roku komisja w składzie: pani Dorota Sikora, pani Urszula Maksimowska i pani Wioleta Stachurska oceniły 22 NAJCIEKAWSZE RECENZJE KSIĄŻEK.

Prace zgłaszano w dwóch kategoriach:
- szkoły ponadgimnazjalne; wyróżniono pracę autorstwa Pawła Kondrackiego z I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie.
-  gimnazja:

I miejsce:
- Urszula Wasilewska - Gimnazjum w Białobrzegach
- Maciej Zielepucha   - Gimnazjum w Lipsku

II miejsce:
- Michał Poświatowski - Gimnazjum w Nowince
- Dominik Bukrejewski - Gimnazjum nr 3 w ZSS w Augustowie

III miejsce:
- Monika Werner - Gimnazjum w Nowince
- Dawid Sujata - Gimnazjum w Janówce

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za zainteresowanie.
Zwycięzcom gratulujemy.

Do zobaczenia w przyszłym roku na kolejnej edycji konkursu.