Uroczystość odsłonięcia Pomnika Ofiar Obławy Augustowskiej

„Trudna to polskość, trudny patriotyzm...Wielcy ludzie...Cześć ich pamięci!”
23 września 2019 r. cała nasza społeczność szkolna uczestniczyła w uroczystych obchodach odsłonięcia Pomnika Ofiar Obławy Augustowskiej.
Obława augustowska była największą zbrodnią dokonaną przez Sowietów na obywatelach polskich po zakończeniu II wojny światowej. Nadal nie są znane losy zaginionych podczas obławy, nie wiadomo też, gdzie spoczywają ich szczątki. W lipcu 1945 r. oddziały radzieckie wraz z UB i MO przeprowadziły akcję pacyfikacyjną obejmującą tereny Puszczy Augustowskiej i jej okolic. Aresztowano wówczas podejrzanych o kontakty z partyzantką niepodległościową. Zatrzymano ponad 7000 osób, z czego około 600 zostało wywiezionych w nieznanym kierunku i wszelki ślad po nich zaginął.
Uroczystości rozpoczęły się na Rynku Zygmunta Augusta. Po odśpiewaniu hymnu narodowego, wysłuchaliśmy przemówień m.in pana burmistrza Mirosława Karolczuka, wiceministra MSWiA pana Jarosława Zielińskiego, starosty augustowskiego – pana Jarosława Szlaszyńskiego oraz pięknych i wzruszających słów świadka tamtych wydarzeń, ks. Stanisława Wysockiego, przewodniczącego Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 roku.
Nabożeństwo Słowa Bożego, apel pamięci oraz salwa honorowa to kolejne elementy, które miały na celu uświetnienie uroczystości. Obecne były również poczty sztandarowe augustowskich szkół, harcerze i młodzież prezentująca portrety Ofiar Obławy Augustowskiej oraz Żołnierzy Wyklętych. Nie zabrakło przedstawicieli służb mundurowych.
W uroczystym pochodzie udaliśmy się następnie pod Pomnik Ofiar Obławy Augustowskiej. Nastąpiło jego poświęcenie oraz złożenie kwiatów przez przybyłe delegacje.
Była to dla nas niezwykła lekcja historii – trudnej i momentami niezrozumiałej. Pomnik, który stanął na Rondzie Solidarności w bardzo wymowny sposób będzie przypominał nam o tamtych tragicznych wydarzeniach.
Tekst: Anna Prawdzik
Foto: Jakub Klepacki