Uczniowie ACE uczestniczą w programie „Profesjonaliści w zawodzie”

Od 1 lipca młodzież z klas II b i II g uczestniczy w 4-tygodniowych stażach branżowych w białostockich zakładach pracy. Uczniowie kierunku technik budownictwa zdobywają nowe umiejętności w firmie DANWOOD, a uczniowie klasy II technik żywienia i usług gastronomicznych – w piekarni SPOŁEM.

Projekt realizowany jest w ramach Kształcenia zawodowego młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zdjęcia i tekst: Klaudia Kwiecień