Święto patrona szkoły

Teraz po wielkiej burzy
na stokach Cassino
nieśmiertelni po śmierci
wśród maków powodzi
pod niebem, które tutaj
tak rzadko się chmurzy,
śnicie o waszej Ojczyźnie
umarli, lecz młodzi.

18 maja minęła siedemdziesiąta piąta rocznica bitwy o Monte Cassino, jednej z najbardziej zaciętych bitew II wojny światowej. Kluczową rolę odegrali w niej żołnierze 2 Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa.
Patronowi Technikum nr 1 poświęcona była uroczystość, która odbyła się 23 maja w auli ACE. W montażu słowno-muzycznym, przygotowanym pod okiem pani Anny Prawdzik wzięli udział następujący uczniowie: Julia Ciszewska, Patrycja Maksimczyk, Patryk Karpiński, Kacper Krzywicki, Dawid Rudzki, Kacper Wiśniewski, Mateusz Tomaszewski, Filip Niedźwiecki, Bartosz Gajewicz oraz Kuba Szmidt – z klasy Ib; Patrycja Kamińska – z klasy II hd; Ola Olszewska – z klasy Iak oraz Krzyś Rozmysłowicz i Michał Kowalewski – z klasy II if/a. Obsługą sprzętu zajęli się uczniowie klasy II mct.
Część artystyczna miała uświadomić zgromadzonym uczniom ACE jak wielki wkład w wyzwolenie ojczyzny wniósł 2 Korpus, w skład którego wchodziło wielu mieszkańców Augustowszczyzny. Miała też wzbudzić szacunek i podziw względem bohaterów, których aż 1072 spoczywa na polskim cmentarzu na sławnym wzgórzu, gdzie pochowany został również generał Anders.
Dyrektorowi ACE, Panu Grzegorzowi Augusewiczowi zostały też przekazane przez młodzież symboliczne „Maki Pamięci”, przywiezione z centralnych uroczystości na Monte Cassino przez harcerkę z Augustowa, których zasianie ma być dedykowane pamięci żołnierzy 2 Korpusu.
Tematyczną gazetkę, poświęconą Patronowi – znajdującą się przed aulą ACE – wykonała pani Jadwiga Motuk.

Tekst: Anna Prawdzik
Foto: Jakub Klepacki