IV Edycja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Z miłości do niepodległej Ojczyzny… życie i działalność gen. Władysława Andersa (1892-1970)”

15 maja 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku odbyły się uroczystości rocznicowe związane z Patronem szkoły gen. Władysławem Andersem i została rozstrzygnięta IV edycja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Z miłości do niepodległej Ojczyzny… życie i działalność gen. Władysława Andersa (1892-1970)”. Konkurs historyczny skierowany został do uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego. Jego celem było przybliżenie młodzieży sylwetki i działalności gen. Władysława Andersa, rozbudzanie zainteresowania historią Polski wśród uczniów, kształtowanie postawy patriotycznej oraz emocjonalnego stosunku do dziejów Polski, a także zainspirowanie do pracy twórczej i rozwijania własnej kreatywności. Patronat Honorowy nad konkursem objęli i ufundowali nagrody: Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Białegostoku, Podlaski Kurator Oświaty, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Muzeom Wojska w Białymstoku i Muzeum Pamięci Sybiru.

Na konkurs z terenu województwa podlaskiego wpłynęło aż 94 prac, w tym 2 filmy, 44 prezentacji multimedialnych i 48 prac plastycznych. 27 prac otrzymało nagrody.

Laureatami konkursu z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego zostali:

W kategorii praca plastyczna:
I MIEJSCE
Klaudia Chmielewska, Branżowa Szkoła I Stopnia, klasa III ,,aw”, nauczyciele- opiekunowie konkursu: Pani Jadwiga Motuk i Pan Jacek Nejfeld.
III MIEJSCE
Ewelina Izabela Supińska, Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego, klasa II ,,hd”, nauczyciel Jadwiga Motuk.

W kategorii prezentacja multimedialna:
II MIEJSCE
Paulina Zielepucha, Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego, klasa II ,,if a”.

WYRÓŻNIENIE
Sylwia Szymborska, Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego, klasa I ,,mct”.

Gratulujemy

Jadwiga Motuk, opiekun prac uczniów