TARGI SZKÓŁ WYŻSZYCH – REGIONALNE TARGI KARIERY I PRACY

12 kwietnia Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie po raz XXI zorganizowało TARGI SZKÓŁ WYŻSZYCH – REGIONALNE TARGI KARIERY I PRACY. Od siedmiu lat współorganizatorem tego przedsięwzięcia jest Młodzieżowe Centrum Kariery w Augustowie. Celem Targów było stworzenie możliwości prezentacji ofert edukacyjnych szkół wyższych maturzystom z regionu oraz propozycji szkoleniowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ofert pracy, a także ułatwienie kontaktu z potencjalnymi pracodawcami osobom bezrobotnym i poszukującym pracy.

W XXI Targach wzięło udział 15 uczelni i szkół wyższych z regionu oraz całego kraju, a także przedstawiciele kilkunastu pracodawców z lokalnego rynku pracy.

Wśród uczelni, które prezentowały w tym roku swoje oferty edukacyjne oraz przedstawiały warunki kształcenia na poziomie studiów w swoich szkołach były między innymi:

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów Zarządzania w Białymstoku, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Politechnika Białostocka, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Centrum Zawodów Medycznych i społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Wyższa szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu – Wydział Nauk Społecznych   Giżycku oraz Akademicki Zespół Szkół w Suwałkach.

Przedstawiciele uczelni byli zachwyceni organizacja targów oraz jak zwykle sympatyczną atmosferą towarzyszącą przedsięwzięciu. Zapewniają nas już dzisiaj, że wrócą tutaj za rok.

Wśród pracodawców, które prezentowały swoje zakłady pracy oraz proponowały oferty pracy były między innymi: British American Tabacco w Augustowie, Sanatorium Uzdrowiskowe w Augustowie, Mcdonald’s, Danwood w Białymstoku, Sodexo w Augustowie, Augustowianka w Augustowie, , Demex w Augustowie. Poza tym zaprezentowały się Urzędy Pracy z Suwałk oraz Sejn. Jak zwykle tłumnie były oblegane stoiska służb mundurowych: Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, Straży Pożarnej w Augustowie oraz Placówki Straży Granicznej w Augustowie.

Rokrocznie Targi cieszą się dużym zainteresowaniem i odwiedza je ponad kilkaset osób (głównie uczniowie – w tym maturzyści z różnych szkół z regionu oraz osoby poszukujące pracy). W tym roku również stanowiska wystawców odwiedziły tłumy zwiedzających.


Od trzech lat targom towarzyszy konferencja pt. „Dialog edukacji z pracodawcami w aspekcie podnoszenia jakości kształcenia i doradztwa zawodowego”, która służyłyła wzmocnieniu współpracy szkół kształcących w zawodach z pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego oraz poszukiwaniu rozwiązań wpływających na angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

W trakcie panelu dyskusyjnego konferencji przy udziale prelegentów reprezentujących różne środowiska związane z edukacją zawodową poruszanych jest wiele tematów dotyczących szkolnictwa zawodowego.

XXI TARGI SZKÓŁ WYŻSZYCH – REGIONALNE TARGI KARIERY I PRACY objęte były Honorowym Patronatem Starosty Augustowskiego. Patronat medialny nad Targami sprawowało Radio 5.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wystawcom biorącym udział w tegorocznej edycji targów – przedstawicielom szkół wyższych oraz pracodawcom.

Dziękujemy również wszystkim, którzy odwiedzili stoiska targowe. Mamy nadzieję, że to przedsięwzięcie służy Państwu pomocą w określeniu dalszej ścieżki edukacyjnej lub ułatwia znalezienie pracy.

Zapraszamy już dzisiaj na kolejną edycję w 2020 roku.

Tekst: Krystyna Osakowicz