Jakość kształcenia w ACE – wyróżnienia i stypendia

Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie to szkoła nastawiona na wszechstronny rozwój ucznia.  Wskazują na to wyniki ogólnopolskiego rankingu  przygotowanego przez Perspektywy za rok 2014, na podstawie którego Technikum nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego zajęło 3 miejsce pod względem wyników egzaminu maturalnego techników w województwie podlaskim.
Szkoła i organ prowadzący doceniają uczniów, którzy w znaczący sposób wpływają na osiąganie wysokich wyników kształcenia, co stawia nasze Centrum na wysokiej pozycji w regionie.

W dniu 27 marca 2015 roku pani Bożenna Kondracka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Augustowie, wręczyła  uczniom ACE stypendia ufundowane przez Samorząd Powiatu Augustowskiego  za osiągnięcie wysokich wyników w nauce oraz sporcie w I semestrze roku szkolnego 2014/2015.
Wyróżnieni przez Samorząd Powiatu Augustowskiego uczniowie to:
Dominika Tarasiewicz - uczennica Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego oraz Natalia Skowysz  - uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1, wysokie wyniki w nauce.
Janusz Kondracki - uczeń Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego, wysokie wyniki w sporcie.

Cieszymy się bardzo z osiągnięć naszych uczniów, serdecznie im gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Gratulujemy również Rodzicom uczniów. Sukcesy Państwa dzieci, to wyjątkowy powód do dumy.