Wycieczka PREFABET EŁK

W dniu 11.02.2019 r. uczennice i uczniowie klasy I, II i III technik budownictwa wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do zakładu PREFABET w Ełku. Celem wyjazdu było zapoznanie się z procesem produkcji prefabrykatów budowlanych. Firma PREFABET jest producentem żelbetowych płyt stropowych kanałowych, płyt stropowych Filigran, szybów windowych, schodów, studni i rur kanalizacyjnych i wielu innych prefabrykatów betonowych i żelbetowych stosowanych w budownictwie. Obejrzeliśmy stanowiska zbrojarskie związane z przygotowaniem: stali zbrojeniowej, szkieletów oraz siatek zbrojeniowych. Obserwowaliśmy pracę prościarek, zgrzewarek oraz spawanie zbrojenia płyt biegowych schodów. Zobaczyliśmy jak wygląda formowanie i wibrowanie płyt kanałowych. Mogliśmy się przyjrzeć pracy urządzeń formujących kręgi betonowe oraz rury kanalizacyjne. Mogliśmy zaobserwować pracę węzła betoniarskiego, który obsługuje zarówno zakład produkcyjny jak i okolicznych inwestorów zaopatrując ich w mieszankę betonową. Była to bardzo pouczająca lekcja budownictwa.

Szczególnie chcemy podziękować zarządowi firmy PREFABET w Ełku za umożliwienie nam: uczniom i nauczycielom ACE zwiedzenia zakładu. Dziękujemy również naszym Przewodnikom za rzeczowe informacje, zaangażowanie i cierpliwe udzielanie nam wyczerpujących informacji.

Tekst: Iwona Grabowa