"Dzień z prawem"

7 lutego 2019 roku klasa I ak uczestniczyła w projekcie edukacyjnym ,, Dzień z prawem” zorganizowanym przez Sąd Rejonowy w Augustowie. W projekcie Uczniowie uczestniczyli w rozprawie sądowej w charakterze publiczności (zasada jawności postępowania sądowego). Mieli możliwości zobaczenia ,,na żywo” jak przebiega rozprawa sadowa w Wydziale Karnym. Spotkali się z sędzią referentem prowadzącym rozprawę. Pani sędzia wytłumaczyła niezrozumiałe młodzieży terminy prawnicze.
W Wydziale Cywilnym panie asystentki sędziego w formie interesującego wykładu, przy pomocy prezentacji multimedialnej opowiedziały o hierarchii ważności aktów  w Polsce, o strukturze organizacyjnej Sądu Rejonowego w Augustowie, o zawodach prawniczych: sędziego, prokuratora, notariusza, adwokata i radcy prawnego.
Na podsumowanie i sprawdzenie znajomości wiedzy o władzy sądowniczej uczniowie mieli za zadanie w czteroosobowych zespołach rozwiązać krzyżówkę – cel edukacyjny został osiągnięty prawie na 100%. Młodzież zobaczyła również ,,Niebieski pokój”, w którym przesłuchuje się dzieci. Wizyta w Sądzie Rejonowym w Augustowie miała również aspekt wychowawczo-profilaktyczny.

 Teskt: J. Motuk