Studniówka 2019

Nie-pierwsza, ale niezapomniana... studniówka uczniów ACE

Dla maturzystów ACE w Augustowie ferie zimowe rozpoczęły się w tym roku niezwykle uroczyście. 19 stycznia w pensjonacie U Marianny 101 spośród 132 uczniów najwyższych klas technikum miało swój bal studniówkowy. I chociaż nie była to dla wielu pierwsza tego typu impreza, z całą pewnością będzie zaliczana do najważniejszych w życiu.

O godzinie 19.00, po przywitaniu wszystkich Gości przez prowadzących uroczystość reprezentantów klas  (Aleksandrę Nowicką, Mariusza Brankiewicza, Mateusza Grabalę, Artura Sobolewskiego), Pan Dyrektor Grzegorz Augusewicz poprowadził Nauczycieli i Uczniów do tradycyjnego poloneza. Następnie zobaczyliśmy w przepięknych układach tanecznych opracowanych przez Panią Bożennę Ziemak i Ks. Przemysława Jermaka (klasa 4 if) wszystkie klasy technikum wraz z zaproszonymi partnerkami i partnerami. Chociaż ten punkt programu powtarza się co roku, niezmiennie wzrusza i tworzy niepowtarzalny klimat balu. Przeżywają go nie tylko skupieni na tańcu uczniowie, ale także podziwiający ich Rodzice. Tym bardziej, że kreacje Uczennic i Partnerek; piękne fryzury i makijaż wraz z elegancją Uczniów i Partnerów mogły kojarzyć się z blichtrem Hollywood i "czerwonym dywanem". Piękna sala, dyskretne dekoracje, nastrojowe oświetlenie dopełniały całości.

Studniówka to znakomita okazja, by młodzież podziękowała Dyrekcji, Wychowawcom i wszystkim Pedagogom za trud włożony w wychowanie i wykształcenie, za "mozolne ciosanie tych drogocennych kruszców, które drzemią w każdym uczniu..." Wychowawcom "dostało się" za to, że cztery lata upłynęły młodzieży szybko, bezpiecznie i pod troskliwą opieką... W roku szkolnym 2018/2019 tę zaszczytną funkcję pełnią:

  • Pani Dorota Sikora, wychowawczyni klasy 4 b,
  • Pani Beata Aleszczyk, wychowawczyni klasy 4 mct,
  • Pani Dorota Rukścińska, wychowawczyni klasy 4 if,
  • Pani Aleksandra Sigilewska, wychowawczyni klasy 4 hd,
  • Pani Wioletta Stachurska, wychowawczyni klasy 4 g,
  • Pani Bożena Ziemak, wychowawczyni klasy 4 h.

W wystąpieniu uczniów znalazły się też słowa wdzięczności skierowane do wszystkich Rodziców, a w szczególności do Komitetu Studniówkowego, który czuwał nad organizacją i finansami całego przedsięwzięcia. Na zakończenie przemówienia uczniowie zgodnie zadeklarowali, że od poniedziałku (czyli na 106 dni, 15 godzin i ... minut przed maturą) zabierają się do powtarzania materiału!

Pan Dyrektor w swoim wystąpieniu życzył tegorocznym maturzystom nie tylko wspaniałej Studniówki, ale równie wspaniałych wyników egzaminów podsumowujących ich naukę w Augustowskim Centrum Edukacyjnym.

Głos zabrały także przedstawicielki Rodziców; Pani Halina Nowicka i Pani Iwona Brankiewicz. Mamy przypomniały zebranym emocje dzieci towarzyszące ich pierwszym chwilom w nowej szkole, podkreśliły zaangażowanie wszystkich w budowanie dobrych relacji między Nauczycielami, Rodzicami i Uczniami, których ukoronowaniem jest Bal Studniówkowy.

Po części oficjalnej była już tylko wspaniała zabawa do białego rana, którą prowadził zespół muzyczny Grafit z Olecka. Zorganizował on konkursy, które wyłoniły Królową i Króla Studniówki ACE 2019, towarzyszył biesiadnikom we wspólnym śpiewaniu, stworzył miły klimat do zdjęć klasowych i indywidualnych.

Miejmy nadzieję, że wszyscy uczestnicy Studniówki Augustowskiego Centrum Edukacyjnego 2019 opuścili Pensjonat U Marianny wytańczeni, zmęczeni, szczęśliwi...

Tak niezapomniany wieczór widziała i podsumowała
Dorota Sikora