MIKOŁAJKOWY FESTIWAL KULTUR W ACE

5-6 grudnia 2018 roku w Augustowskim Centrum Edukacyjnym odbywał się Mikołajkowy Festiwal Kultur, zainicjowany przez Dyrekcję oraz grono pedagogów z ACE. Patronat honorowy objął Starosta Augustowski pan Jarosław Szlaszyński. 

Dwudniowy event zapoczątkował międzynarodowy konkurs na nakrywanie stołów „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w kulturze różnych narodów”, zorganizowany przez nauczycielki panią Izabelę Dzikowską, panią Violettę Puzio, panią Alicję Zyskowską oraz panią Krystynę Osakowicz. Uczestniczyło w nim 6 trzyosobowych zespołów:
- z Grodzieńskiego Państwowego Koledżu Elektrotechnicznego w Grodnie
- z Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku
- z Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach
- z Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Prądzyńskiego w Augustowie
- z Zespołu Placówek Młodzieżowych w  Augustowie
- z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego.

Zadaniem drużyn – zgodnie z regulaminem- było wykonanie świątecznego nakrycia stołu oraz prezentacji multimedialnej, związanej z tematyką konkursu. W Bożonarodzeniowej scenerii udekorowanej auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Dyrektor pan Grzegorz Augusewicz  przywitał gości, po czym uczestnicy konkursu nakrywali stoły do świątecznego menu. Elegancja, bogaty wystrój stołów, różnorodność własnoręcznie wykonanych pomysłowych dekoracji zachwyciły obserwatorów, ale przede wszystkim świadczyły o kultywowaniu tradycji związanych z Bożym Narodzeniem. Prezentacje multimedialne jeszcze bardziej podkreśliły elementy tradycji związanych m.in. z przygotowywaniem potraw na święta Bożego Narodzenia, z kolędowaniem, gwiazdką, wigilią, śpiewem kolęd i szopką. Jury konkursowe, w którego skład wchodzili przedstawiciele różnych firm, w tym: z Sanatorium w Augustowie – pani Renata Doliwa– kierownik ds. sprzedaży i marketingu, z Kompleksu Hotelowego ”Logos” w Augustowie – pani Cecylia Cieślukowska – kierownik ds. sprzedaży oraz państwo Bielawscy - właściciele restauracji „Ogródek pod Jabłoniami”,  oceniło prace zespołów uczniowskich.

Pierwsze miejsce zdobyli uczniowie z Grodzieńskiego Państwowego Koledżu Elektrotechnicznego z Grodna. Drugie miejsce przyznano uczniom z Zespołu Szkół nr 4 z Suwałk. Trzecie miejsce zajęli uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku.

Pozostałym zespołom uczestników konkursu przyznano wyróżnienia. 
Po wręczeniu nagród, upominków i dyplomów uczniom, Dyrektor wyraził podziękowanie sponsorom: panu Staroście Jarosławowi Szlaszyńskiemu za ufundowanie nagród zwycięzcom konkursu oraz przedstawicielom: Sanatorium w Augustowie, Kompleksu Hotelowego ”Logos” w Augustowie i restauracji „Ogródek pod Jabłoniami” za ufundowanie wyróżnionym zespołom karnetów na usługi SPA oraz usługi gastronomiczne.

Na zakończenie Dyrektor Augustowskiego Centrum Edukacyjnego podziękował uczniom za zaangażowanie w przygotowanie nakryć stołów i prezentacji związanych z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia w kulturze różnych narodów a  przedstawicielom w/w firm za pracę w jury.
Organizatorzy dziękują też firmie „Sodexo” za sponsoring – ufundowanie kompletu obrusów na w/w okoliczność. 

Na spotkaniu konkursowym nie zabrakło herbatki i ciasta przygotowanego przez różne klasy Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. Goście tej imprezy zostali obdarowani pachnącymi pierniczkami,  przygotowanymi przez uczniów Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych. Bogatą dekorację tematyczną wykonali pod okiem pani Klaudii Zaskowskiej uczniowie z klas Technik Architektury Krajobrazu oraz Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych Augustowskiego Centrum Edukacyjnego.
Impreza  była bardzo miłym spotkaniem uczniów i opiekunów z różnych szkół. Pozwoliła na wymianę doświadczeń, dzielenie się pomysłami i wiedzą związaną z tematyką konkursu.

W drugim dniu Festiwalu odbyła się  dziewiąta już edycja konkursu piosenki literackiej „Jesień Bardów nad Nettą”, przygotowana przez panią Marzenę Szczęsną – Wasilewicz i pana Jerzego Wasilewicza. Dziewięcioro uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych zaprezentowało przepiękne utwory, których wykonanie zachwyciło zgromadzoną młodzież a także jury w składzie: pani Emilia Faszcza, pan Jerzy Osewski, pan Leon Żyliński. Po burzliwych obradach, komisja wydała następujący werdykt: 

I miejsce - Magdalena Bartoszewicz (I LO Augustów)
I miejsce - Władimir Iszkow (Grodno)
II miejsce - Daria Kniga (Grodno)
III miejsce - Julia Straszyńska  (II LO)
wyróżnienia:   Partycja Kamińska (ACE)
                        Patryk Karpiński (ACE)
podziękowania: Julia Stachurska (IV Gimnazjum Augustów)

Karolina Szusta (IILO)

Ewa Chomiczewska (IILO)

Filip Oleksy – akompaniament na akordeonie (ACE)

nagroda publiczności – Magdalena Bartoszewicz

Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy wraz z upominkiem rzeczowym.

Równolegle do konkursu odbywała się kolejna impreza festiwalu – Mikołajkowy Turniej Siatkarski o puchar Starosty Augustowskiego, przygotowany przez pana Tomasza Wiszyńskiego. Zawodnicy rywalizowali  na hali sportowej ZSS nr 2 w Augustowie.

Klasyfikacja turnieju siatkarskiego przedstawia się następująco:

I miejsce - SUKSS Suwałki

II miejsce – ACE

III miejsce - Szkoła Sportowa Daugavpils (Łotwa)

Najlepsi zawodnicy to: Jakub Hołubowicz – Suwałki, Karol Urbanowicz - Augustów Denis Pavlos - Daugavpils

 Puchar dla najlepszej drużyny został wręczony przez pana Starostę Jarosława Szlaszyńskiego podczas ostatniej imprezy Festiwalu – Koncertu Mikołajkowego, którego organizacją zajęła się pani Marzena Szczęsna - Wasilewicz. Koncert, prowadzony przez uczniów ACE – Julię Musiał i Karola Samsela, którzy byli również konferansjerami wcześniejszego konkursu piosenki, odbył się w godzinach wieczornych w auli naszej szkoły. Wielu wrażeń zgromadzonej publiczności dostarczyły młode talenty z naszego regionu i nie tylko... Wśród wykonawców znaleźli się: The Boars Band (Tomek Kopecki – wokal, Suwałki, Dawid Oszkinis - gitara elektryczna, Suwałki, Bartosz Gajewicz – perkusja, ACE, Sebastian Szyperek -gitara basowa, II LO, gościnnie – Maciek Gajewicz – saksofon, SP nr 2 Augustów), zespół z ACE (Krzysztof Rozmysłowicz – wokal, Daniel Żukowski – klawisze, Maciej Kondracki – gitara elektryczna, Mateusz Ziarko – gitara elektryczna, Patryk Kotarski – gitara elektryczna, Bartosz Gajewicz – perkusja), wykonawcy z ACE: Sara Ruggiero, Patryk Karpiński, Patrycja Kamińska, Michał Kowalewski, uczennica I LO w Augustowie – Agnieszka Jaśko oraz goście z Grodna – Daria Kniga i Władimir Iwaszkow. Uczestnicy śpiewali swoje utwory nie tylko w języku polskim, ale także angielskim, włoskim, rosyjskim i białoruskim.

Dochód z koncertu a także z trwającego cały dzień kiermaszu ciast i własnoręcznie wykonanych dekoracji świątecznych, przeznaczony jest na akcje charytatywne, organizowane w ACE.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do tego, że  przeprowadzona akcja przyniosła oczekiwane efekty.

Organizatorzy

Autor tekstu: Anna Prawdzik