Konkurs „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w kulturze różnych narodów”

Uczniowie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego zorganizowali, a także uczestniczyli w dniu 5.12.2018 r. w międzynarodowym konkursie pod nazwą „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w kulturze różnych narodów”.

W konkursie uczestniczyło 6 zespołów trzyosobowych:
- z Grodna z Grodzieńskiego Państwowego Koledżu Elektrotechnicznego
- z Puńska z Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca
- z Suwałk z Zespołu Szkół nr 4
-z Augustowa z Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Prądzyńskiego
- z Zespołu Placówek Młodzieżowych z Augustowa oraz z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego

Zadania konkursowe polegały na wykonaniu świątecznego nakrycia stołu oraz prezentacji multimedialnej związanej z tematyką konkursu – zgodnie z regulaminem.

W odświętnej scenerii udekorowanej auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Dyrektor Grzegorz Augusewicz, jako gospodarz, przywitał gości, po czym uczestnicy konkursu ubrani odświętnie nakrywali stoły do świątecznego menu.

Wystrojone stoły zachwycały obserwatorów, przy każdym chciałoby się usiąść. Elegancja, bogaty wystrój stołów, różnorodność własnoręcznie wykonanych pomysłowych dekoracji świadczyły o kultywowaniu tradycji związanych z Bożym Narodzeniem.

Prezentacje multimedialne interesująco podkreśliły wybrane z różnych krajów elementy tradycji związanych m. in. z przygotowywaniem potraw na święta Bożego Narodzenia, z kolędowaniem, gwiazdką, wigilią, śpiewem kolęd i szopką.

Jury konkursowe w składzie przedstawicieli różnych firm, w tym: z Sanatorium w Augustowie – Pani Renaty Doliwy – kierownika ds. sprzedaży i marketingu, z Kompleksu Hotelowego ”Logos” w Augustowie – Pani Cecylii Cieślukowskiej – kierownik ds. Sprzedaży oraz Państwa Bielawskich - właścicieli restauracji „Ogródka pod Jabłoniami” oceniło prace zespołów uczniowskich.

Pierwsze miejsce zdobyli uczniowie z Grodzieńskiego Państwowego Koledżu Elektrotechnicznego z Grodna: Kniga Daria , Olszewski Aleksander, Iszkow Władimir.

Drugie miejsce przyznano uczniom: z Zespołu Szkół nr 4 z Suwałk.

Trzecie miejsce zajęli uczniowie z Puńska z Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca.

Pozostałym zespołom uczestników konkursu, przyznano wyróżnienia.

Po wręczeniu nagród, upominków i dyplomów uczniom, Dyrektor wyraził podziękowanie sponsorom: Panu Staroście Jarosławowi Szlaszyńskiemu za ufundowanie nagród zwycięzcom konkursu oraz przedstawicielom: Sanatorium w Augustowie, Kompleksu Hotelowego ”Logos” w Augustowie i Państwu Bielawskim za ufundowanie wyróżnionym zespołom karnetów na usługi SPA oraz usługi gastronomiczne.

Na zakończenie Dyrektor Augustowskiego Centrum Edukacyjnego podziękował uczniom za zaangażowanie w przygotowanie nakryć stołów i prezentacji związanych z tradycjami świat Bożego Narodzenia w kulturze różnych narodów. Dyrektor podziękował wszystkim za aktywny udział, podziękował przedstawicielom ww firm za pracę w jurii.

Organizatorzy dziękują też firmie „Sodexo” za sponsoring – ufundowanie kompletu obrusów na ww okoliczność.

Na spotkaniu konkursowym nie zabrakło herbatki i ciasta przygotowanego przez różne klasy Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. Goście tej imprezy zostali obdarowani pachnącymi pierniczkami przygotowanymi przez uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie.

Bogatą dekorację tematyczną wykonali uczniowie z klas Technikum Architektury Krajobrazu oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Augustowskiego Centrum Edukacyjnego.

Podsumowując można podkreślić, że impreza ze świątecznym wystrojem była bardzo miłym spotkaniem uczniów i opiekunów z różnych szkół. Pozwoliła na wymianę doświadczeń, dzielenie się pomysłami i wiedzą związaną z tematyką konkursu.

Tekst: Alicja Zyskowska