Obchody Dnia Edukacji Narodowej

„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje,
a nową bez przerwy zdobywa,
ten może być nauczycielem innych.”
                Konfucjusz

15 października 2018 r. w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego obchodziliśmy uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Tegoroczni organizatorzy to Augustowskie Centrum Edukacyjne oraz Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie. W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk, Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński, Wicestarosta Augustowski Katarzyna Beata Sturgulewska, Członek Zarządu Powiatu Andrzej Zarzecki, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski, Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Bożenna Kondracka, Patroni poszczególnych kierunków kształcenia, Rodzice, Nauczyciele oraz Pracownicy szkoły. W tym roku zaszczyciła nas swoją obecnością kadra Zespołu Placówek Młodzieżowych.

Po uroczystym powitaniu wszystkich przybyłych gości prowadzący uroczystość – Katarzyna Magdziarek i Zbigniew Huszcza zaprosili do wspólnego obejrzenia programu artystycznego pod tytułem „ Krótka historia edukacji… z przymrużeniem oka”. Podopieczni Szkolnego Koła Teatralnego oraz szkolny zespół muzyczny pokazali proces edukacji w trochę innym wydaniu. Młodzi adepci sceny wykazali się szeroko pojętym talentem aktorskim. Nad wszystkim czuwała Pani Dorota Sikora.

Część oficjalna rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego oraz odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrali gospodarze spotkania Dyrektor ACE Grzegorz Augusewicz oraz Dyrektor ZPM Jarosław Kwiecień, którzy jeszcze raz powitali przybyłych gości.

Ważnym momentem uroczystości było zabranie głosu przez Starostę Augustowskiego Jarosława Szlaszyńskiego. W swoim wystąpieniu podkreślił wysoką pozycję Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w rankingach ogólnopolskich szkół ponadgimnazjalnych. Zaznaczył, jak ważną umiejętnością jest przekazywanie wiedzy przyszłym pokoleniom, zwłaszcza wiedzy praktycznej. Renesans kształcenia zawodowego to sformułowanie, które podsumowało wypowiedź Starosty. Doskonale definiuje ono obecną sytuację szkolnictwa. Dlatego tak ważny jest ciągły rozwój takich szkół, jak Augustowskie Centrum Edukacyjne. Nie zabrakło też życzeń, kierowanych w stronę pracowników oświaty, uczniów i ich rodziców.

Starosta Augustowski wraz z członkami Zarządu Powiatu pogratulował najlepszym uczniom wyników w nauce, sporcie oraz uhonorował wyróżniających się pracowników ACE. Ważnym punktem programu było wręczenie stypendiów, przyznanych przez Zarząd Powiatu za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. W tym roku wyróżnieni zostali uczniowie:
Chmielewska Klaudia – uczennica klasy III aw Branżowej Szkoły nr 1
Kamińska Monika – uczennica klasy IV g Technikum Nr I

Najlepsi sportowcy to:
Filipow Sebastian – uczeń klasy III g Technikum Nr I
Chodorowski – Wojewnik Błażej – uczeń kl. II b Technikum Nr I
Tomkiewicz Jakub – uczeń kl. II ifa Technikum Nr I

 Starosta Augustowski docenił również wyniki w pracy dydaktyczno – wychowawczej pracowników naszego Centrum. Nagrody Starosty otrzymali:
Anna Rozmysłowicz,
Maria Wielgat,
Iwona Grabowa

Następnie nagrody za wyróżniającą pracę przyznał Dyrektor ACE. Otrzymali je pracownicy dydaktyczni:
Łaciński Piotr
Magdziarek Katarzyna
Maksimowska Urszula
Michałowska Joanna
Osakowicz Krystyna
Przystał Dorota
Sieńko Dariusz
Sudnik Małgorzata
Szybajło Jacek
Węgrzynowicz Szymon
Zyskowska Alicja

oraz pracownicy administracji i obsługi. Następnie Dyrektor ZPM Jarosław Kwiecień uhonorował nagrodami i wyróżnieniami swoich współpracowników. W imieniu wszystkich nagrodzonych podziękowała polonistka ACE Urszula Maksimowska. Życzenia nauczycielom przekazali także przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciele Rady Rodziców oraz długoletni Dyrektor ACE Bogdan Dyjuk.

Podbudowani tak ciepłymi słowami uznania możemy jedynie dalej wykonywać swoją pracę, z równie wielkim zaangażowaniem, pasją i radością.

Tekst: U. Maksimowska