40 - rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża

"Człowiek jest wielki nie przez to, co
posiada, lecz przez to czym
dzieli się z innymi"
                    Jan Paweł II

W dniu 16 października 2018r wspominamy 40-rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża – Głowę Kościoła Rzymskokatolickiego – Ojca Świętego. Wspominamy też XVIII Dzień Papieski –Jan Paweł II „promieniowanie ojcostwa”.

„Człowieka(…) nie może do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie”.

Tekst: Wiesław Sulewski