"Uczymy się żyć bez ryzyka AIDS"

W dniu 24.09 2018r . uczniowie klas drugich w ACE mieli możliwość udziału w programie edukacyjnym z zakresu profilaktyki HIV/AIDS "Uczymy się żyć bez ryzyka AIDS". Program został przygotowany i przeprowadzony przez mgr Iwonę Grzesiuk ze Stowarzyszenia Faros w Białymstoku.

Zajęcia miały charakter warsztatów w których wykorzystano ciekawe materiały filmowe, prezentacje, analizę sytuacji. W trakcje zajęć uczniowie zdobyli wiedzę na temat ryzykownych zachowań dotyczących HIV/AIDSmi uzależnień oraz instytucji wykonujących badania testowe w kierunku HIV. Zajęcia obejmowały między innymi tematy: "HIV/AIDS podstawowe informacje o wirusie, drogach zakażenia, zabezpieczeniu przed wirusem", "Informacje o badaniach w kierunku HIV - gdzie można szukać pomocy.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży zarówno ze względu na tematykę, jak i na ich otwartość i możliwość dyskusji. Uczniowie mieli także możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi m. in. broszurami, ulotkami, które dostarczyła szkole Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Augustowie.

Warsztaty te zainicjowały wiele działań z zakresu profilaktyki uzależnień, a ich podsumowaniem będzie udział uczniów ACE w Wojewódzkiej Olimpiadzie HIV/AIDS, która będzie miała miejsce na przełomie listopada i grudnia 2018r.

Tekst: Maria Wielgat