Wycieczka na plac budowy

W dniu 11.09.2018 uczennice i uczniowie klasy drugiej technik budownictwa uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej w ramach nauki przedmiotów zawodowych branży budowlanej. Odwiedziliśmy dwa place budowy prowadzone przez firmę BUD REM. Obejrzeliśmy budowę budynku wielorodzinnego, który jest już w trakcie robót wykończeniowych oraz budynku, w którym trwają dopiero roboty związane z wykonaniem przyziemia. Młodzież mogła z bliska przyjrzeć się szalunkom, zbrojeniom, pracom wykończeniowym, poznać niektóre materiały i technologie.

Bardzo dziękujemy właścicielowi firmy BUD REM Panu Stanisławowi Niedźwieckiemu za umożliwienie wejścia na plac budowy, oraz kierownikom robót za oprowadzenie po budynkach i poświęcony czas. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa zaangażowaniu wzrośnie wiedza i pasja do wykonywania tego zawodu wśród uczniów kierunku technik budownictwa.

Opracowała:
Iwona Grabowa