Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

3 września na dziedzińcu naszej Szkoły odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. W wydarzeniu tym udział wzięli: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk, Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński, Wicestarosta Katarzyna Beata Sturgulewska, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Bożenna Kondracka, przedstawicielka Rady Rodziców Anna Ziemba, Dyrektor ACE Grzegorz Augusewicz, Wicedyrektor ACE Anna Rozmysłowicz, przedstawiciele Instytucji Patronackich klas pierwszych, pozostali członkowie Rady Pedagogicznej oraz uczniowie.

W progach ACE powitaliśmy nie tylko pierwsze klasy, ale również wspomnianych wyżej Patronów, którzy podjęli współpracę z nauczycielami przedmiotów zawodowych w celu uzyskania przez uczniów jak najwyższych kwalifikacji. Nadleśnictwo Augustów, które swą opieką otoczy klasę: technik architektury krajobrazu, reprezentował pan Karol Chodkiewicz – starszy specjalista do spraw edukacji . Sanatorium Uzdrowiskowe Augustów, obejmujące patronatem klasę: technik hotelarstwa, reprezentowała Dyrektor Operacyjny pani Anna Borowska – Cichowicz. Informatycy będą mogli liczyć na pomoc firmy Optinex, którą na uroczystości reprezentował właściciel pan Zbigniew Walicki. Mechatroników będzie wspierać firma British American Tobbaco – obecny był pan Grzegorz Kazana – kierownik Inżynierii Produkcji. Patronat nad klasą: technik budownictwa obejmie Firma Budowlana Dardom – reprezentował ją właściciel - pan Dariusz Żakiewicz. Klasa technik handlowiec może liczyć na wsparcie Banku Zachodniego WBK, reprezentowanego przez Dyrektora Oddziału, pana Patryka Palczewskiego. Pan Dyrektor Grzegorz Augusewicz, w obecności Starosty Augustowskiego pana Jarosława Szlaszyńskiego oraz członka Zarządu Województwa Podlaskiego pana Bogdana Dyjuka, wręczył Patronom specjalne certyfikaty.

Nowy rok szkolny zapowiada się ciekawie! Życzymy zatem całej społeczności naszej Szkoły pozytywnych przeżyć, sukcesów oraz twórczych pomysłów. Powodzenia!