XI Edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o 2 Korpusie Polskim i generale Władysławie Andersie

25 maja 2018 roku, w dzień obchodów Święta Szkoły – Patrona Technikum Nr 1 - 2 Korpusu Polskiego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym odbyła się XI edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o 2 Korpusie Polskim i generale Władysławie Andersie. Trzynastu uczniów ACE 22 maja 2018r. pisało etap szkolny konkursu, siedmiu z najwyższą punktacją przeszli do etapu międzyszkolnego. Celem konkursu jest: zainteresowanie historią najnowszą XX wieku, a szczególnie losami żołnierzy 2 Korpusu Polskiego i działalnością generała Władysława Andersa oraz krzewienie postaw patriotycznych i pobudzenie aktywności poznawczej młodzieży.

Do rywalizacji przystąpiło 11 uczniów z trzech szkół: Zespołu Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej ( 2 uczniów), II Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie (2 uczniów) i Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego (7 uczniów). Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie zostali powitani przez pana Dyrektor ACE Grzegorza Augusewicza, który podkreślił cele konkursu i życzył powodzenia. Zadaniem finalistów było rozwiązanie testu wiedzy składającego się z 20 pytań w ciągu 30 minut. Uczestnicy konkursu musieli wiedzieć, miedzy innymi: o karierze wojskowej Władysława Andersa, o losach Andersa podczas II wojny światowej, w którym roku utworzono 2 Korpus Polski, w jakich walkach uczestniczył 2 Korpus Polski po zdobyciu Monte Cassino, jakie były losy 2 Korpusu po zakończeniu wojny do roku 1989.
Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce - Marek Kondracki z II Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie,
II miejsce – Michał Krajewski z II LO w Augustowie,
III miejsce – Mateusz Czarkowski z Zespołu Szkół im. Gen. Sulika w Dąbrowie,
IV miejsce - Adrian Połubiński z Technikum Nr 1im. 2 Korpusu Polskiego w ACE.

Gratulujemy.

 Składamy wielkie podziękowanie sponsorom nagród:

  • Starostwu Powiatowemu w Augustowie
  • Urzędowi Miejskiemu w Augustowie
  • Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie
  • Nadleśnictwom: Augustów, Płaska w Żylinach, Głęboki Bród, Pomorze, Rajgród, Suwałki, Szczebra
  • Urzędowi Gminy w Płaskiej
  • Centrum Informacji Turystycznej w Płaskiej

Opiekunowie Konkursu: Jadwiga Motuk, Jacek Bednarczyk