POWIATOWE DNI BEZPIECZEŃSTWA I PROFILAKTYKI

Każdego roku Augustowskie Centrum Edukacyjne organizuje wiele różnorodnych działań z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki. Ich celem jest promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wolnego  od nałogów, dbałość o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczniów oraz kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych. W bieżącym roku szkolnym działania własne rozszerzyliśmy na cały powiat. POWIATOWE DNI BEZPIECZEŃSTWA I PROFILAKTYKI odbyły się w dniach 28-30 maja.

W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie uczestniczyli w różnorodnych zajęciach i spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających pracę szkoły. Mieli okazję zbadać wydolność płuc, ciśnienie, cukier i inne parametry oraz porozmawiać z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie. Wybrane klasy spotkały się ze specjalistkami w dziedzinie DIETETYKI - panią Ewą Muczyńską oraz panią Urszulą Jaczewską. Nie zabrakło równie bardzo ważnej sfery - aktywności fizycznej. Pan Tomasz Margielewicz przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa i przeprowadził zawody sportowe wykorzystując elementy CROSS-TRENINGU. W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Bez Papierosa (31 maja) zorganizowana została akcja "Lizak za papierosa", która polegała na uświadomieniu szkodliwego oddziaływania nałogu i przy okazji, wymianie trującej używki na słodką przyjemność. Zaplanowano także konkurs plastyczny na plakat do fikcyjnego filmu ,,Szybcy i wściekli: Z papierosem nie po drodze”. Konkurs adresowany był do młodzieży szkół gimnazjalnych (I kategoria wiekowa) oraz szkół ponadgimnazjalnych (II kategoria wiekowa) z powiatu augustowskiego.

Został zorganizowany także pokaz ratownictwa drogowego. W pokazie uczestniczyły:  zastęp Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie oraz zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej Lipowiec i Nowinka, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie i Zespół Ratownictwa Medycznego z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Suwałk. Pokaz polegał na ugaszeniu pojazdu, odcięciu dachu i wydobyciu osoby poszkodowanej celem przekazania jej Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Zabezpieczeniem miejsca zdarzenia zajęła się Policja.

Szczególne podziękowania kierujemy do firmy Transdźwig Zawadzcy za użyczenie pojazdu do pokazu demontażu oraz do Pracowniczego Ośrodka Maszynowego w Augustowie za pomoc w jego dostarczeniu.

Dyrektor ACE Grzegorz Augusewicz, który przyglądał się każdej z wyżej opisanych aktywności uczniów, w ramach podsumowania, przybliżył młodzieży istotę dbałości o zdrowie swoje i innych osób. Gospodarz przypomniał również zasady bezpiecznego spędzania zbliżających się wakacji.

Końcowym punktem wszystkich działań edukacyjnych był quiz on-line, sprawdzający i utrwalający zdobytą wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia.

Inicjatorzy akcji:
Anna Rozmysłowicz, Maria Wielgat, Klaudia Zaskowska, Dariusz Sieńko

Tekst: Klaudia Zaskowska