III edycja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego ,,Z miłości do niepodległej Ojczyzny... życie i działalność Generała Władysława Andersa”

Sukcesy naszych uczniów
W Zespole Szkół Technicznych im. gen. Andersa w Białymstoku dnia 15 maja 2018 roku rozstrzygnięto III edycję Wojewódzkiego Konkursu Historycznego ,,Z miłości do niepodległej Ojczyzny... życie i działalność Generała Władysława Andersa”.  Konkurs historyczny skierowany był do młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego. Zgodnie z regulaminem konkursowym prace mogły być wykonane w formie filmu, prezentacji multimedialnej oraz w postaci pracy plastycznej, wykonanej techniką dowolną.  Z terenu województwa podlaskiego wpłynęło aż 82 prace, w tym 2 filmy, 36 prezentacji multimedialnych oraz 44 prace plastyczne. Uczniowie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego wzięli udział w Konkursie poświęconym patronowi Technikum Nr 1 - dowódcy 2 Korpusu Polskiego gen. Andersowi. Wysłaliśmy 4 prace plastyczne i 3 prezentacje multimedialne. Uczniowie uzyskali:

W kategorii praca plastyczna:
WYRÓŻNIENIE: Klaudia Bućko, 17 lat, Szkoła Branżowa 1 stopnia
WYRÓŻNIENIE: Ewelina Izabela Supińska, 16 lat, Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego

W kategorii prezentacja multimedialna:
III MIEJSCE: Paulina Zielepucha, Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego,
III MIEJSCE: Marek Kondracki, II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie
II MIEJSCE: Ewelina Mazewska, Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego,
II MIEJSCE: Joanna Polińska, Zespół Szkól Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku
I MIEJSCE: Magdalena Drelichowska, Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego,
I MIEJSCE: Monika Markowska, Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku
Gratulujemy.
Opiekun uczniów: Jadwiga Motuk