XXXIIOI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

W sobotę, 14 kwietnia 2018 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbył się etap okręgowy (wojewódzki) XXXIIOI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Impreza odbyła się dzięki współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego i Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. prof. W. Sławińskiego.

W eliminacjach brało udział 71 uczniów z 32 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego. Uczniowie walczyli zarówno o możliwość startu w eliminacjach centralnych (najlepsze 7 osób), jak i o przywileje przyznane przez ponad 60 uczelni wyższych z całego kraju, m.in. zwolnienie lub przyjęcie bez egzaminów oraz o cenne i atrakcyjne nagrody.
Żeby zasłużyć na laury uczestnicy musieli wykazać się znajomością treści programowych z biologii, geografii, chemii i fizyki oraz zagadnień z zakresu: ekologii klasycznej, wód i ich ochrony, gleb i ich ochrony, gospodarki rolnej i leśnej, żywności i zdrowia, ochrony przyrody, powietrza i jego ochrony, odpadów, rekultywacji, promieniowania, hałasu oraz zagadnień prawnych i gospodarczych związanych z ochroną środowiska w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem aktualności zawartych w czasopismach, audycjach i programach radiowych, telewizyjnych.

W pierwszej kolejności przeprowadzona została część pisemna, złożona z 50-u pytań testowych, po której najlepsza dwunastka została zakwalifikowana do eliminacji ustnych. Polegały one na udzieleniu, w obecności publiczności, odpowiedzi na sześć pytań problemowych. Łączna punktacja z testu i pytań ustnych pozwoliła wyłonić 7 laureatów uprawnionych do reprezentowania Podlasia na etapie centralnym, (Źródło Wrota Podlasia).

Naszą szkołę reprezentowało dwoje uczniów: Monika Szyperska z Technikum Architektury Krajobrazu klasa IIak, która znalazła się w pierwszej dwudziestce oraz Emil Hermaniuk z Technikum Żywienia i organizacji usług Gastronomicznych z klasy IIIg, który jest finalistą etapu wojewódzkiego i po obu etapach zajął 9 miejsce. Gratulacje.

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo_i_srodowisko/rolnictwo_srodowisko/xxxiii-olimpiada-wiedzy-ekologicznej.html

Tekst: E. Wierzbicka