Wycieczka do oczyszczalni ścieków

Dnia 16.02.2018 roku uczniowie kasy Ibw Szkoły Branżowej uczestniczyli w wycieczce do oczyszczalni ścieków w Augustowie.
Celem wycieczki była integracja wiedzy nabytej na lekcjach biologii z bezpośrednią obserwacją procesów oczyszczania wody. Uczniowie dowiedzieli się o lokalnych źródłach zanieczyszczania wód oraz sposobach ochrony i oszczędzania wody.

 Opiekunami wycieczki byli: Elżbieta Wierzbicka i Michał Jeruć