Sadzenie drzewek

 

29 listopada uczniowie klas II technik architektury krajobrazu i II technik budownictwa, pod opieką nauczycieli: p. Klaudii Zaskowskiej, p. Szymona Węgrzynowicza i p. Michała Zarzeckiego podjęli zadanie podnoszenia walorów wizualnych Augustowa. W ramach współpracy z Urzędem Miasta, podczas zajęć praktycznych, uczniowie posadzili łącznie 50 drzewek iglastych w otoczeniu szkoły. Proekologiczna inicjatywa jest okazją do przypomnienia całej Społeczności ACE o konieczności dbania o walory wizualne naszego otoczenia, a w szczególności o jego bezcenną przyrodę.

Dziękujemy Burmistrzowi Wojciechowi Walulikowi za pomoc w organizacji przedsięwzięcia.

Tekst i foto: Klaudia Zaskowska