Stypendia Prezesa Rady Ministrów

15 listopada 2017 r. najlepsi uczniowie z województwa podlaskiego odebrali stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018 za wysokie wyniki w nauce osiągnięte w zeszłym roku szkolnym. Dyplomy wręczono podczas uroczystości w II Liceum Ogólnokształcącym im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku.

Wśród 120 uhonorowanych uczniów znalazła się Monika Kamińska - uczennica klasy trzeciej o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych w Technikum Nr 1 im 2 Korpusu Polskiego.

Podlaski wicekurator oświaty Pani Bożena Dzitkowska podczas gali wręczenia nagród mówiła, że wyróżnieni uczniowie, to osoby najlepsze w swoich szkołach, pasjonaci w danych dziedzinach.

”To uczniowie doceniani przez swoich kolegów z samorządu i typowani przez rady pedagogiczne i dyrektorów do nagród. (…) Jestem przekonana, że usłyszymy o nich jeszcze często i dobrze.” - podkreślała Bożena Dzitkowska.

Gratulujemy Monice sukcesu i życzymy determinacji w osiąganiu kolejnych celów.