Staż w ramach projektu „MECHANIX”

W dniach 15.05 – 02.06.2017r uczniowie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego z klasy 3 mechatronik w liczbie 8 osób odbyli trzytygodniowy staż w przedsiębiorstwach w Wilnie.

Staż odbywał się w ramach projektu „MECHANIX” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zgodnie z zasadami programu Erasmus+ w Akcji Kluczowej 1 „Mobilność edukacyjna” w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe” przez Fundację Regionalne Centrum Kompetencji w konsorcjum z trzema szkołami zawodowymi z województwa podlaskiego.

Uczniowie mieli okazję do zapoznania się z praktycznymi elementami swego zawodu, organizacją pracy w przedsiębiorstwach oraz międzynarodowym środowiskiem pracy.

Staż odbywał się w dniach roboczych od poniedziałku do piątku.

W dni wolne organizowane były wycieczki po Wilnie oraz wyjazdy do: Rygi, Druskiennik, Trok i Kowna.

 Opiekun: Łaciński Piotr