"Polska Nasza…Niepodległa. Wielcy Polacy na trudne czasy. Bohaterowie XIX i XX wieku"

Dnia 25 maja 2017 roku odbyła się Gala Finałowa IV  konkursu o zasięgu ogólnopolskim ,,Polska Nasza…Niepodległa. Wielcy Polacy na  trudne czasy. Bohaterowie XIX i XX wieku” organizowanym przez zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku.
Do  Konkursu - etap pierwszy -  zgłosiło się łącznie blisko 800 uczniów ze 120 placówek oświatowych z całej Polski - szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, a także przedszkola.
Do drugiego etapu – finałowego przysłano 333 prace we wszystkich kategoriach konkursowych, wykonanych przez 404 uczniów.
Z ACE wśród nagrodzonych uczniów znaleźli  się:

  •  Maciej Protasiewicz, Tomasz Wielgat  z kasy IV if (film, 2 miejsce)
  • Ewelina Mazewska z klasy II if, Sylwia Mikołajczyk z klasy II g (prezentacja multimedialna, wyróżnienie)

Opiekunem uczniów była: Jadwiga Motuk