Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o 2 Korpusie Polskim i generale Władysławie Andersie

W dniu 23 maja 2017 roku, w dzień obchodów Święta Szkoły – Patrona Technikum Nr 1 - 2 Korpusu Polskiego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym odbyła się X edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o 2 Korpusie Polskim i generale Władysławie Andersie. Celem konkursu jest: zainteresowanie historią najnowszą XX wieku, a szczególnie losami żołnierzy 2 Korpusu Polskiego i działalnością generała Władysława Andersa oraz krzewienie postaw patriotycznych i pobudzenie aktywności poznawczej młodzieży.

Do rywalizacji przystąpiło 11 uczniów z trzech szkół: Zespołu Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie ( 3 uczniów), II Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków na Świecie (3 uczniów) i Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego (5 uczniów). Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie zostali powitani przez panią Dyrektor ACE Agnieszkę Milanowską, która podkreśliła cele konkursu, pochwaliła uczniów za zainteresowanie historią Polski i życzyła powodzenia. Zadaniem finalistów było rozwiązanie test wiedzy składającego się z 20 pytań w ciągu 30 minut. Uczestnicy konkursu musieli wiedzieć, miedzy innymi: o karierze wojskowej Władysława Andersa, o losach Andersa podczas II wojny światowej, w którym roku utworzono 2 Korpus Polski, w jakich walkach uczestniczył 2 Korpus Polski po zdobyciu Monte Cassino, jakie były losy żołnierzy 2 Korpusu po zakończeniu wojny do roku 1989.


Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce ex aequo - Marek Kondracki z II Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków na Świecie i – Mateusz Łantowski z Zespołu Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej
II miejsce – Dawid Usnarski z ACE, Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego
III miejsce – Paweł Wasilewski z ACE, Technikum Nr 1im. 2 Korpusu Polskiego

IV miejsce ex aequo - Michał Krajewski z II LO w Augustowie i Rober Pietraszewski z ACE w Augustowie

Składamy wielkie podziękowanie sponsorom nagród:

  • Augustowski Klub Sportowy ,,Sparta” prezes Adam Sieńko
  • Nadleśnictwo Augustów Nadleśniczy Wojciech Szostak, edukacja leśna Joanna Jadeszko
  • Nadleśnictwo Płaska Nadleśniczy Leszek Skubis
  • Nadleśnictwo Pomorze Nadleśniczy Grzegorz Myszczyński i Zastępca Nadleśniczego Krzysztof Bednarski
  • Urząd Miejski w Augustowie Burmistrz Wojciech Walulik
  • Starostwo Powiatowe w Augustowie Starosta Jarosław Szlaszyński
  • Urząd Gminy Płaska Wójt Wiesław Gołaszewski i Wojciech Krzywiński
  • MPO w Białymstoku Sp. Z o. o. w Białymstoku, prezes zarządu Walenty Pacewicz i wiceprezesi Grzegorz Pacewicz i Tomasz Kalinowski

Opiekunowie Konkursu: Jadwiga Motuk, Jacek Bednarczyk