Sukces uczniów Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego

Uczniowie ACE dnia 15 maja 2017 uczestniczyli w rozstrzygnięciu Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Z miłości do niepodległej Ojczyzny…- życie i działalność Generała Władysława Andersa”(1892-1970), dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego. Konkurs organizowany przez Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa przy współpracy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku i Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku.

Na konkurs nadesłano 97 prac, w tym 7filmów, 43prezentacji multimedialnych i 47 prac plastycznych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego. Z naszej szkoły wysłaliśmy 6 prac, w tym 2 prace plastyczne, 1 film i 3 prezentacje multimedialne. Prace  naszych uczniów Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego zajęły I, II i III miejsce w historycznym konkursie wojewódzkim poświęconym patronowi naszego Technikum.

 Imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa Forma pracy Miejsce
 Ewelina Mazewska, II if  Film  I miejsce
 Dawid Usnarski, I if Prezentacja multimedialna  I miejsce
 Daniel Jankowski,   I ,mct Prezentacja multimedialna  II miejsce
 Aleksandra Pachucka, I ak  Praca plastyczna  III miejsce

Z regulaminu konkursu: 
Cele konkursu:
- poznanie i przybliżenie uczniom sylwetki i działalności jednego z najdzielniejszych i najbardziej ofiarnych polskich żołnierzy II wojny światowej – gen. Władysława Andersa, który całym swoim życiem ukazał, że nie istnieją granice odwagi i poświęcenia z miłości do Ukochanej i Niepodległej Ojczyzny,
- rozbudzanie zainteresowania historią Polski wśród uczestników konkursu, zgłębianie poczucia i postawy patriotycznej, kształtowanie emocjonalnego stosunku do dziejów Polski, a także zainspirowanie do pracy twórczej i rozwijania własnej kreatywności.

Tematyka i forma prac konkursowych:
- prace konkursowe nt. „Z miłości do niepodległej Ojczyzny… - życie i działalność Generała Władysława Andersa (1892-1970)”, powinny przedstawiać w sposób oryginalny sylwetkę i działalność gen. Władysława Andersa,
- forma prac: prezentacja multimedialna lub film (zamieszczony na płycie CD lub DVD) oraz prace plastyczne (wykonane techniką dowolną),  
- w zakończeniu pracy należy podać wykaz wykorzystanych źródeł historycznych i literatury.

Opiekun konkursu: Jadwiga Motuk