XXX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Od wielu już lat uczniowie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego kształcący się w zawodzie technik budownictwa biorą udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. W olimpiadzie uczestniczą uczniowie z techników budowlanych z całej Polski.

W dniu 4 marca 2017 w Białymstoku odbyły się zawody okręgowe XXX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, w których wzięli udział uczniowie klasy IV : Sylwia Bogdan i Szymon Sztabiński oraz uczniowie klasy II: Krystian Bogdan i Karol Miezio. Do zawodów na szczeblu centralnym zakwalifikował się Szymon Sztabiński i zajął miejsce w gronie finalistów.

Gratulujemy wszystkim uczniom biorącym udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych i życzymy im dalszych sukcesów.

Tekst: Iwona Grabowa