ETAP SZKOLNY XXI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ

W dniu 14 marca 2017r. odbył się etap szkolny XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w Augustowskim Centrum Edukacyjnym.

Brało w nim udział 21 osób: Formejster Karolina IIIib, Bartoszewicz Marzena IIIah, Karbowska Agnieszka IIIah, Mikołajczyk Adam IIIah, Bartoszewicz Hubert IIIib, Uklejewski Kamil IIIib, Dawid Turel IIIib, Wikarska Sylwia IIhd, Szyperek Ludwika Daria IIhd, Maksimowski Paweł IIIar/hd, Bronakowska Weronika IIhd, Duba Anna IIhd, Wikarski Daniel IIhd, Jakuć Dominika Ig, Romanowski Marcin IIh, Wysocka Ewa IIhd, Pietraszewski Robert I if, Prawdzik Kamil Iif, Grzymkowski Szymon I if, Usnarski Dawid I if, Ziarko Mateusz I if.

W wyniku eliminacji szkolnych największą ilość punktów zdobyły następujące osoby: Kamil Uklejewski kl.III ib – I miejsce, Jakuć Dominika kl. I g – II miejsce, Marcin Romanowski kl. II h – III miejsce. Osoby te zakwalifikowały się na etap diecezjalny konkursu. Etap diecezjalny odbędzie się 25 kwietnia 2017r. w Ełku.
Komisja egzaminacyjna w składzie:Ks .Przemysław Jermak, Zbigniew Citko, Wiesław Sulewski

Opiekę nad konkursem sprawował katecheta Wiesław Sulewski.
Dziękujemy uczniom za udział w etapie szkolnym konkursu.

Tekst: Wiesław Sulewski

                                              

                                                                                   Powodzenia!!!
                                                                                       Z BOGIEM