XXVII Olimpiada Teologii Katolickiej pod hasłem: "Orędzie Fatimskie jako znak nadziei dany przez miłosiernego Ojca"

W Augustowskim Centrum Edukacyjnym, w dniu 07 grudnia 2016r. odbył się etap szkolny XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem: "Orędzie Fatimskie jako znak nadziei dany przez miłosiernego Ojca ". W etapie tym brało udział 11 osób. W wyniku przeprowadzonych eliminacji szkolnych do etapu diecezjalnego zakwalifikowały się trzy osoby: Uklejewski Kamil z klasy III if/b (I miejsce), Marzena Bartoszewicz z klasy III hd (II miejsce) oraz Dawid Turel z klasy III if/b (III miejsce). Etap diecezjalny odbędzie się w styczniu 2017 r. w Ełku. Opiekę nad konkursem sprawował p. Wiesław Sulewski.

Życzymy dobrych wyników w dalszym etapie olimpiady.

Szczęść Boże!

Powodzenia.

Teskt: Wiesław Sulewski