Narodowe Święto Niepodległości w ACE

15 listopada 2016 roku w naszym Centrum odbyła się akademia z okazji 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie z klasy II ,,g”, II ,,hd” oraz klasy I ,,ak”, I ,,mc” i I ,,if” Technikum nr 1 uświetnili obchody 11 Listopada programem artystycznym przygotowanym pod kierunkiem p. Jadwigi Motuk. Nad dekoracjami i rekwizytami czuwał
p. Jacek Bednarczyk.  Pamięć minionych dni i dumę z odzyskanej niepodległości przywołały wiersze i pieśni o tematyce patriotycznej. Wszyscy uczestnicy akademii mogli przyłączyć się do wspólnego śpiewania utworów, które towarzyszyły naszym przodkom w drodze ku wolności: ,,Warszawianka”, ,,Rota”, ,,My, pierwsza brygada”, ,,Wojenko, wojenko”. Inscenizację uświetnił występ taneczny, taniec standardowy (do piosenki ,,Rozkwitały pąki białych róż”)w wykonaniu uczennicy klasy I ,,ak” Moniki Wasilewskiej i Marcina Krejczmana. Ideą akademii było przypomnienie młodym ludziom trudnej drogi Polski do niepodległości.
 Artyści i organizatorzy spektaklu zebrali zasłużone brawa. Akademia uświadomiła wszystkim uczniom, jak ważna jest nasza Ojczyzna - Polska oraz co w dzisiejszych czasach znaczy słowo: wolność oraz czym jest patriotyzm. Ponadto młodzież ACE zobaczyła na dużym ekranie film zatytułowany ,,Walczyli o wolną i niepodległą Polskę” będący podsumowaniem wyjazdu edukacyjnego ,,Śladami Bohaterów” realizowanego pod patronatem białostockiego IPN.

Teskt: Jadwiga Motuk