Seminarium nauczycieli z branży budowlanej

Wymiana dobrych praktyk nauczycielskich zespołów przedmiotowych z branży budowlanej szkół z regionu.

5 października 2016r. w Augustowskim Centrum Edukacyjnym odbyło się seminarium nauczycieli z branży budowlanej, które służyło wymianie dobrych praktyk stosowanych w różnych szkołach w regionie. W seminarium wzięli udział nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach, z Zespołu Szkół w Wojewodzinie oraz z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. W trakcie spotkania nauczyciele mogli obserwować m.in. ciekawą lekcję otwartą w pierwszej klasie uczącej się w zawodzie technik budownictwa. Lekcję poprowadziła Pani Ewa Wiśniewska z ACE. Jak pokazuje relacja zdjęciowa, uczniowie byli zainteresowani tematem i bardzo zaangażowani w jej przebieg.
W dalszej części spotkania nauczyciele już tylko we własnym gronie doskonalili się w zakresie przygotowywania uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Wymieniali się dobrymi doświadczeniami teoretycznego i praktycznego kształcenia zawodowego, stosowanymi w swoich szkołach. Dzielili się pomysłami z planów działań zespołów przedmiotowych z branży budowlanej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przykłady realizacji innowacyjnych zajęć edukacyjnych skierowanych do młodych „budowlańców”. Nauczyciele wyrazili jednak opinię, że jest to temat, któremu warto poświęcić więcej czasu, aby ciągle dążyć do uatrakcyjniania zajęć zawodowych i w związku z tym, potrzebne jest dalsze doskonalenie dotyczące opracowywania i realizacji innowacyjnych przedsięwzięć w nauczaniu budowlanych przedmiotów zawodowych. W trakcie spotkania poruszono również temat jednego z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, dotyczący „Podniesienia jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”. Dyskutowano – „Jak angażować pracodawców w kształcenie zawodowe?” oraz poruszano temat dotyczący „ Systemu dualnego w kształceniu zawodowym”. Na zakończenie seminarium nauczyciele zwiedzili „poligon budowlany” w ACE, w którym odbywają się zajęcia praktyczne uczniów kształcących się w zawodach budowlanych.

Tekst: Krystyna Osakowicz