Wyjazd edukacyjny szlakiem bojowym 1.Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka (Belgia, Holandia, Niemcy)

Uczennica Technikum Nr 1 była uczestniczką wyjazdu edukacyjnego szlakiem bojowym 1.Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka (Belgia, Holandia, Niemcy) w dniach 12-16 września 2016r.

Uczennica Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego Katarzyna Kulik i Oliwia Waluś z II Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków na Świecie ( dwie uczennice z Powiatu Augustowskiego) oraz opiekun Jadwiga Motuk wzięli udział w VIII edycji projektu „Śladami Bohaterów – Byłem w Katyniu”. Uczestnicy projektu brali udział w wyjeździe edukacyjno – historycznym w dniach 12-16 września 2016 roku organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku, a fundatorem wyjazdu był organ prowadzący szkoły – Powiat Augustowski (wyjazd dla uczennic i opiekuna był nagrodą za I miejsca w wojewódzkim konkursie historycznym). Podczas wyjazdu młodzież odwiedziła miejsca pamięci związane z polskim czynem zbrojnym i martyrologią w czasie II wojny światowej. Tegoroczna trasa pokrywała się ze szlakiem bojowym 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka (Belgia, Holandia, Niemcy) oraz miejscami walk 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Stanisława Sosabowskiego biorącej udział w największej operacji powietrznodesantowej II wojny światowej noszącej miano Market Garden. Odwiedziliśmy były niemiecki obóz koncentracyjny w Sachsenhausen, w którym więziono i zamordowano m.in. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, komendanta głównego Armii Krajowej.

Zwiedzaliśmy Akwizgran miasto leżące centralnie na granicy trzech państw, od czasów Karola Wielkiego wyznające duchowe korzenie, wartości i ideały kontynentu (katedra Aachener Dom, pierwsza katedra w Europie Północnej).

Byliśmy w Tielt, na cmentarzu żołnierzy z I i II wojny światowej, zapaliliśmy znicze na grobach żołnierzy polskich 1 Dywizji Pancernej gen. St. Maczka, groby są oznaczone biało- czerwonym godłem. Zobaczyliśmy też czołg, który był darem polskich żołnierzy, dziś jest pamiątką po 1 Dywizji Pancernej.

Na Cmentarzu Wojennym w Bredzie (miasto w Holandii wyzwolone 29 października 1944 roku przez 1 Dywizję Pancerną dowodzoną przez generała Stanisława Maczka Polscy, żołnierze zostali entuzjastycznie powitani przez mieszkańców Bredy, w każdym oknie i na każdej witrynie sklepowej widniały polskie napisy "Dziękujemy Wam, Polacy") – uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, zapaliliśmy znicze na grobach żołnierzy i dowódcy gen. Maczka, a potem spotkaliśmy się z weteranami II wojny światowej i z Polonią.

W Driel zobaczyliśmy Plac Polski: pomnik Surge Polonia – upamiętniający udział żołnierzy 1SBS gen. Sosabowskiego – w ramach operacji „Market Garden” (17-26 września 1944) pod Arnhem wylądowała brytyjska 1 Dywizja Powietrznodesantowa (później wsparta polską 1. Samodzielną Brygadą Spadochronową).

W Oosterbeek na cmentarzu wojennym żołnierzy poległych w operacji „Market Garden”, w tym Polaków - zapaliliśmy znicze i odmówiliśmy modlitwę.

Byliśmy też Oberlangen przy kamieniu z pamiątkową tablicą upamiętniającą wyzwolenie niemieckiego obozu koncentracyjnego w kwietniu 1945 roku przez 1 Dywizją Pancerną gen. Stanisława Maczka, oswobadzając ponad 1700 uczestniczek powstania warszawskiego.

Dziękujemy Panu Staroście oraz Zarządowi Powiatu Augustowskiego w Augustowie za ufundowanie wyjazdu. Była to prawdziwa, żywa lekcja historii (spotkanie z weteranami II wojny światowej w Bredzie), lekcja patriotyzmu, szacunku dla dokonań Polaków za granicą w czasie II wojny światowej, walki za ,,Waszą i naszą wolność”.

Tekst: Jadwiga Motuk, Katarzyna Kulik