Narodowe czytanie "Quo vadis" w naszej szkole

3 września Prezydent RP ogłosił dniem Narodowego Czytania „Quo vadis”. To pierwszy polski utwór literacki, który uhonorowano Literacką Nagrodą Nobla [1905r.]. Powieść historyczna Henryka Sienkiewicza, która ukazuje początki chrześcijaństwa i wzbogaca fabułę o pierwiastki patriotyczne, została przetłumaczona na ok. 60 języków. O jej niesłabnącej popularności świadczą ekranizacje filmowe i nawiązania literackie.

Mieszkańcom Augustowa klasykę polską przybliżyli zasłużeni dla Miasta obywatele oraz młodzież szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i Zespołu Szkół Społecznych STO. Uczniów ACE reprezentowali członkowie Koła Teatralnego pod opieką p. Doroty Sikory. Bardzo profesjonalnie zaprezentowali się: Martyna Petas, Patrycja Wojewnik i Maciej Kalinowski.

5 września przed biblioteką szkolną wyżej wymienieni oraz Sylwia Galicka czytali fragmenty „Quo vadis” swoim koleżankom i kolegom. Wszyscy uczniowie mogli zapoznać się z fragmentami powieści w trakcie czwartej lekcji.

Wspólne czytanie oraz rozmowa na temat roli książek w rozwoju intelektualnym i kulturalnym są pierwszym w tym roku szkolnym działaniem podjętym przez ACE w celu rozpowszechniania kultury czytelniczej i poszerzania horyzontów młodego pokolenia.

Z zasłyszanych na korytarzu opinii można uznać tę akcję za udaną.