Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

1 września 2016 roku o godz. 9:00 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym rozpoczął się nowy rok szkolny 2016/17.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu, dyrektor ACE - pani Agnieszka Milanowska, powitała wszystkich, którzy przybyli po dwumiesięcznym wypoczynku – pełni zapału do pracy. Szczególnie serdeczne słowa były skierowane pod adresem uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczynają naukę w Augustowskim Centrum Edukacyjnym.

Pani dyrektor życzyła im wytrwałości, samorealizacji i sukcesów edukacyjnych.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, delegacja uczniów zaniosła znicze na groby byłych dyrektorów Szkoły – pana Józefa Szarkiewicza i pana Tadeusza Cieśluka oraz na grób żołnierzy poległych w działaniach wojennych.
Rocznicę wybuchu II wojny światowej uczczono złożeniem kwiatów pod szkolnym obeliskiem.

Po ogólnoszkolnej uroczystości uczniowie rozpoczynający naukę spotkali się z panią dyrektor i wychowawcami w auli szkolnej. Uczniowie klas starszych udali się na spotkanie z wychowawcami do wyznaczonych sal.

Wszystkim uczniom życzymy radości z sukcesów szkolnych, wiary we własne możliwości, pogłębiania zainteresowań, poczucia bezpieczeństwa w środowisku szkolnym. Rodzicom życzymy wspaniałej współpracy ze szkołą oraz dumy z postępów swoich dzieci, zaś nauczycielom i wychowawcom - satysfakcji z pracy i poczucia spełnienia.

Tekst: Anna Prawdzik